Pomimo że Choroba Peyroniego jest znana już od ponad pół wieku nie znaleziono jeszcze leczenia które byłoby skuteczne u wsztstkich chorych. Problemem jest to, że niewiele z badań prowadzonych na całym świecie jest potwierdzona podwójną próbą i grupą placebo.
    W dalszej części tego serwisu postaram się opisać dotychczas stosowane metody leczenia z oceną ich skuteczności, na podstawie publikacji wyników badań.